عابر بانک
سینما
خشک شویی
آرایشگاه
خیاط
اژانس مسافرتی
اطلاعت
وسایل گم شده
خدمات برای خانواده های بچه دار
اتاق نگهداری بچه
پارک بازی
صندلی چرخ دار
توالت برای افراد معلول
پارک برای افراد معلول
محل های استراحت
پارکینگ دوچرخه و موتور سیکلت
تاکسی