20. Yıl Çekilişi Sonuçları

MPİ’nin  26.05.2021  tarih  ve  E.58259698-255.01.02-E.3684  sayılı  izniyle düzenlenen kampanyanın, 10.08.2021  tarihinde yapılan çekilişine 6.302 katılım gerçekleşmiştir.  İkramiye  kazanan  asıl  talihlilerin  ikramiyesini  almak  için 28.08.2021 tarihine kadar; yedek talihlilerin 12.09.2021 tarihine kadar fiş/fatura, bilgisayar  çıktısı    ve    iletişim  bilgileri  ile  info@umutcekilis.com  mail  adresine   başvurmaları  gerekmektedir.  Bu  tarihlere  kadar  başvurmayan  ve  kendisinden istenilen  belgeleri  eksiksiz  olarak  Umut  Çekiliş'e  teslim  etmeyen  talihliler ikramiyelerini  alamazlar.  Talihlilerin  hepsine  taahhütlü  posta  ile  bildirim yapılacaktır.  İkramiye  son  teslim  tarihi  15.09.2021.  Postada  meydana  gelen gecikmelerden  kampanya  düzenleyici  ve  çekiliş  ajansı  sorumlu  değildir. ÖTV  ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve  harcamalar  ikramiye  kazanan  talihlilere  aittir.  Bu  kampanyaya  18  yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.